Lydhør er et tverrfaglig og tverrkunstnerisk forskningsprosjekt, og en av utfordringene med et slikt forskningsperspektiv er at det blir for bredt, og at det kan være vanskelig å undersøke i dybden. For å samle trådene, se sammenhenger mellom kunstfag / kunstneriske uttrykk og naturens uttrykksformer i samspill med barn velger vi et felles tema. Tema-arbeid er velkjent i barnehagen, og vi synes det er like viktig i Lydhør-prosjektet. Fordi Kongsgården har et mangfold av arter og et rikt naturmiljø, så har vi valgt oss FRØ som tema. Mangfold vil også stå sentralt i våre kunstneriske undersøkelser. Alle Lydhør-kunstnerne og forskerne blir invitert til å bidra med det de kan om frø; tanker eller dikt om frø, fantasier og fortellinger om frø, følelsen av å kjenne på frø, se på, tegne eller forme frø, lytte til lyden av frø mot ulike materialer eller leke å være et frø. Våren 2020 handler om FRØ, og vi har samlet frø fra planter og trær som vi undersøker nærmere på mange ulike måter sammen med barna i løpet av vinteren og våren.

Om noen av Lydhør-barnehagene har lyst til å henge seg på, er det flott om dere også kan samle frø i høst, og ta dem med til Kongsgården. Til våren skal vi bli bedre kjent med dem gjennom alle kunstfagene, og vi vil oppdage hva som skjer når de får «drikke vann og spise jord» både inne og ute i Kongsgården.

I Reggio Emilia har de arbeidet med trær og barnas nysgjerrighet på trær som levende skapninger. Denne fantastiske animasjonsfilmen viser bilder laget av barn og deres egne tanker om hva et tre og en skog kan være: Imagine a forest.

© Preschools and Infant-toddler Centers – Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio Children

«From questions by children, and from their desire for knowledge of the natural world, the project “Imagine a forest” was born. Its protagonists are children, trees, and the language of mark-making and drawing. Trees as representatives of the vast world of living subjects that inhabit the earth together with us. Trees that children and humanity must learn to respect, love, and perceive as kindred, recognising them as fundamental for the survival of the planet.»

Jeg ligger bare her og gror
og drikker vann og spiser jord.
Her er så varmt og mørkt og vått.
Her er så fredelig og godt.

I natt kom regnet lett på tå
og banket ganske sakte på.
Det hvisket til meg: Lille bror,
en vakker dag blir du så stor

at du kan løfte taket vekk.
Og i en bitteliten sprekk
vil hele verden åpne seg
og sola smile ned til deg.

(Frøet av Inger Hagerup, 1955)