Teater Fot er en samarbeidspartner for LYDHØR i Kongsgården, og har skapt teater for de aller minste siden 2004. Sammen med LYDHØR har Teater Fot stått for søknader og tildelinger fra Kulturrådet, og utviklet to scenekunst-prosjekter for de yngste barna; Animalium og Operafrø.

Lise Hovik er kunstnerisk leder, og samarbeider med en rekke utøvende kunstnere, skuespillere, musikere og dansere. Hun kombinerer som regel virksomheten med kunstnerisk forskning innen samskapende prosesser, i lys av teorier om dramaturgi, affekt, nærvær, lek, improvisasjon og tverrfaglig, tverrkunstnerisk samspill.

Ta gjerne kontakt med Teater Fot, om spillejobber, turneer eller oppdrag innen dramaturgi, regi, scenografi, samt akademiske bidrag, foredrag, seminar om kunst for de minste.

Ta kontakt
lise@dramaturgi.no

Les mer her

Teater Fot