Hanne Wiseth er stipendiat ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Hun har i 7 år jobbet som høgskolelektor i drama/teater ved DMMH, og har før det jobbet som dramapedagog i barnehage og kulturskole. I sitt arbeid med drama og teater har hun hatt fokus på devising/egenskapt teater, og hvordan en slik inngang kan skape mestring og eierskap blant deltakerne. Dette er også fokus i ph.d-prosjektet Levende Fantasiunivers, som ønsker å undersøke hvordan en kan bruke egenskapt teater som metodisk inngang i kunstpedagogiske prosesser i barnehagen. I LYDHØR skal Wiseth utforske hvordan rom og transformativ scenografi kan være et utgangspunkt for dramatisk lek og samspill i barnehagen, gjennom å arrangere verkstedet Lekelab. Her vil det være særlig interessant å se på hvordan rom og materialer er aktive agenter i samspillsprosessen, og hvordan en kan bruke teknikker innen egenskapt teater til å drive den dramatiske leken framover.


Verksted: Lekelab Levende fantasiunivers

Blogginnlegg:
Hannes Lekelab 25.11.20
Papirverksted 17.7.20